Bài nổi bật

Trưng Trắc – Hà Phạm Phú

RadioVn.Com – “Trưng Trắc” miêu tả một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc ta vào đầu thiên niên kỷ thứ nhất. Tiểu thuyết được chia làm ba phần. Phần một – Liên Lâu, tái hiện tình hình xã hội Giao Chỉ thời bấy giờ dưới ách đô hộ của nhà Hán, mối quan hệ giữa các tộc trưởng (Lạc tướng) với tầng lớp quan lại cai trị, rộng hơn nữa là mối quan hệ giữa người dân Giao Chỉ và ngoại bang. Liên Lâu, nơi đặt trị sở của quân đô hộ là một trung tâm chính trị, văn hóa có tầm quan trọng đối với sự phát triển của cả vùng Lĩnh Nam. Phần hai, Mê Linh, miêu tả sự trưởng thành của Trưng Trắc, người anh hùng dân tộc, người đặt nền móng cho nền độc lập của đất nước. Phần ba với tên gọi Lãng Bạc, miêu tả cuộc khởi nghĩa thắng lợi và việc hình thành một nhà nước.
Tiểu thuyết “Trưng Trắc” không nhằm dựng lại những truyền thuyết đã được chấp nhận như là chính sử, mà muốn tìm cách giải mã lịch sử, muốn cắt nghĩa sự vĩ đại ngay cả trong kết cục bi tráng của cuộc khởi nghĩa ấy….
——————–
Tác giả: Hà Phạm Phú – Diễn đọc: NSƯT Hà Phương

Xem thêm đề xuất

Cafe âm nhạc 12h – Mùa hè

RadioVn.Com – “Đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối …Đẹp như cánh đồng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *