Bài nổi bật

Lưu trữ thẻ: con trâu

Mùa trâu ăn sương

Hoàn thành

Hăm ba tháng Chạp. Bỗng nhiên trời hửng. Gió hơi se se lạnh. Nắng mới …

Nghe »