Bài nổi bật

Lưu trữ thẻ: ăn thịt người

Hannibal – Thomas Harris

Hoàn thành

Được xem là một trong những sự kiện văn chương được chờ đợi nhất, Hannibal …

Nghe »